Transport w inter modalnym ujęciu w odniesieniu do rynku śląskiego

Należałoby wystartować od tego czym tak dokładnie jest inter modalny. transport. Adekwatnie do definicji, którą znajdujemy w Wikipedii inter modalny. transport to przewóz ładunków, w którym zostaje zaangażowany więcej niż jeden typ działań na gruncie transportowym. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie ładunkowej jednostki, ale tylko jednej, np. kontenera lub nadwozia o wymiennym trybie, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samych towarów, gdy zmianie ulega rodzaj transportu.

Transport Katowice Gdańsk wciąż się rozwijają również w kierunku inter modalnych działań. Dobrym dowodem na to będzie na przykład umowa lotniska w Katowicach zawarta ze Śląskim Centrum Logistyki. Z jakich powodów idea transportu intermodalnego jest tak korzystnie odbierana na terenie Śląska? To proste, bo funkcjonalność w tym rozwiązaniu jest odpowiednia do potrzeb tej części Polski, gdzie zdecydowanie dominującą rolę odgrywa przemysł z wydobywczego obszaru. Surowcom przecież trzeba zagwarantować transport Katowice-Gdańsk i do innych miast również. A transport w ujęciu inter modalnym jest znacznie szybciej realizowany i finansowo bardziej korzystny przez wzgląd na brak konieczności przeładunku.

Ale transport to coś więcej niż same surowce, ale też ludzie. Trudno bagatelizować tą kwestie w tak gęsto zamieszkanych aglomeracjach całego Śląska. Dotychczas w tej kwestii kładziono zawsze nacisk na kolej, teraz jednak będzie się rozwijać też wynajem busów Katowice, co jest doskonałym przykładem. Tutaj pojawiło się właśnie sporo tego rodzaju pomysłów dla biznesu. Nic dziwnego skoro ludzie poszukują patentów na znalezienie zatrudnienia w stabilnym obszarze.
Skorzystają też usługobiorcy firm z tego obszaru, którzy mogą w bezpiecznym i komfortowym trybie dotrzeć do celu. Zwykle do zwykłego wynajmu busów albo minibusów będzie dochodzić jeszcze wypożyczanie aut dla nowożeńców lub przejazdy dla zorganizowanych grup.

Śląsk w takim właśnie ujęciu znajduje swój sposób na inwestowanie w gospodarkę regionu. I wszystkie zainteresowane internetowe strony z tego tytułu będą odnosiły korzyści. Dobry przykład dla innych zwłaszcza, że w okresie zmiany ustrojowej obszar Śląska był w dramatycznej sytuacji.

To co ma obecnie miejsce z kolei – bardzo pozytywny scenariusz. W zasadzie, pozostaje w tym przypadku mieć nadzieję, że wciąż będzie z pomyślnością kontynuowany i pozwoli Śląskowi się swobodnie dalej rozwijać.